رولرهای دبل دک

کارفرمایان: فولاد خوزستان، فکور مغناطیس

رولر های دبل دک نوعی سرند است که به منظور جداسازی گندله ریز و درشت قبل از ورود به کوره پخت، مورد استفاده قرار می گیرد.
این رولرها از جنس فولاد زنگ نزن می باشد که از سال 1392 تا کنون در حدود 1000 ست توسط این مجموعه برای شرکت هایی نظیر فولاد خوزستان تولید و تحویل گردیده است.

Comments are disabled.